Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2017/2018 probíhá do 08.09.2018 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 446 ze 1189 1,71
Filozofická fakulta 53 ze 578 1,53
Pedagogická fakulta 341 ze 1957 1,49
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 80 ze 131 1,59
Teologická fakulta 150 ze 632 1,43
Zdravotně sociální fakulta 315 ze 1797 1,57
Zemědělská fakulta 126 ze 948 1,57