Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro LS 2017/2018 bude probíhat od 21.05.2018 00:00.