Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 19.02.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 925 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 54 ze 751 1,50
Pedagogická fakulta 442 ze 2413 1,58
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 114 ze 197 1,62
Teologická fakulta 76 ze 722 1,49
Zdravotně sociální fakulta 588 ze 2037 1,60
Zemědělská fakulta 122 ze 1244 1,57