Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro ZS 2018/2019 bude probíhat od 14.01.2019 00:00.