Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2018/2019 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 627 ze 1232 1,69
Filozofická fakulta 48 ze 600 1,46
Pedagogická fakulta 506 ze 2166 1,60
Přírodovědecká fakulta 0 ze 1034 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 103 ze 138 1,47
Teologická fakulta 273 ze 692 1,48
Zdravotně sociální fakulta 413 ze 1718 1,64
Zemědělská fakulta 212 ze 995 1,60