Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 555 ze 1206 1,68
Filozofická fakulta 43 ze 568 1,52
Pedagogická fakulta 485 ze 2173 1,55
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 100 ze 139 1,47
Teologická fakulta 201 ze 698 1,45
Zdravotně sociální fakulta 338 ze 1644 1,64
Zemědělská fakulta 64 ze 962 1,64